Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

icon_homeTRANG CHỦ >> Bảng báo giá HH4B

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT LÀNH
  VPDD: P207-Khách sạn MƯỜNG THANH-LINH ĐÀM-HN
  HOTLINE: 0982.352.9320982.352.932---0947.290.628 (http://datlanhland.com/)

  STT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Tổng số tiền mua căn hộ
  1 HH4B 22 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 210 1.349,09
  2 HH4B 25 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 210 1.349,09
  3 HH4B 30 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 185 1.284,81
  4 HH4B pent 2 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 350 960,40
  5                    
  6 HH4B 3 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 80% 150 1.155,60
  7 HH4B 7 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 170 1.209,12
  8 HH4B 11 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 175 1.214,12
  9 HH4B 12 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 175 1.214,12
  10 HH4B 20 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 80% 140 1.145,60
  11 HH4B 21 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80% 140 1.112,08
  12 HH4B 25 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80% 135 1.107,08
  13                    
  14 HH4B 3 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 80% 150 1.132,80
  15 HH4B 7 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 120 1.135,56
  16 HH4B 9 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 150 1.165,56
  17 HH4B 11 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 165 1.180,56
  18 HH4B 12 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 165 1.180,56
  19 HH4B 12A 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 80% TT #VALUE!
  20 HH4B 14 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 135 1.150,56
  21 HH4B 22 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80% 150 1.100,04
  22 HH4B 24 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80% 120 1.070,04
  23 HH4B 31 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 80% 140 1.057,28
  24 HH4B pent 6 44,64 Tây Nam Đông Bắc 14 80% 90 714,96
  25                    
  26 HH4B 3 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 80% 170 1.152,80
  27 HH4B 4 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 80% 150 1.132,80
  28 HH4B 19 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 80% 120 1.102,80
  29 HH4B 20 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 80% 145 1.127,80
  30 HH4B 23 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80% 160 1.110,04
  31 HH4B 26 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80% 160 1.110,04
  32 HH4B 34 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 80% 120 1.037,28
  33                    
  34 HH4B 3 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 80% 105 1.110,60
  35 HH4B 6 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 150 1.189,12
  36 HH4B 9 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 130 1.169,12
  37 HH4B 20 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 80% 150 1.155,60
  38                    
  39 HH4B 12 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 210 1.427,65
  40 HH4B 24 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 200 1.339,09
  41 HH4B 30 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 250 1.349,81
  42 HH4B 33 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 160 1.259,81
  43 HH4B 35 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 130 1.229,81
  44 HH4B Pent 12 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 350 960,40
  45                    
  46 HH4B 11 14 62,53 Tây Bắc Tây Nam 15,5 80% 160 1.129,22
  47 HH4B 12 14 62,53 Tây Bắc Tây Nam 15,5 80% 170 1.139,22
  48                    
  49 HH4B 15 16 45,55 Tây Bắc Tây Nam 15,5 80% 55 761,03
  50 HH4B 30 16 45,55 Tây Bắc Tây Nam 14 80% 80 717,70
  51                    
  52 HH4B 11 18 45,55 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 80% 65 771,03
  53                    
  54 HH4B 16 20 62,53 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 80% TT #VALUE!
  55 HH4B 34 20 62,53 Tây Bắc Đông Bắc 14 80% 130 1.005,42
  56                    
  57 HH4B 4 22 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% 170 1.257,06
  58 HH4B 5 22 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 180 1.303,30
  59 HH4B 10 22 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% TT #VALUE!
  60 HH4B 17 22 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% 180 1.267,06
  61 HH4B 27 22 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% 170 1.220,83
  62 HH4B 31 22 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 100 1.114,59
  63 HH4B 34 22 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 170 1.184,59
  64 HH4B 35 22 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 125 1.139,59
  65 HH4B Pent 22 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 275 885,40
  66                    
  67 HH4B 35 24 57,83 Đông Bắc Tây Nam 14 80% 135 944,62
  68                    
  69 HH4B 5 26 56,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 80% 130 1.006,06
  70 HH4B 8 26 56,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 80% 145 1.021,06
  71 HH4B pent 26 44,64 Đông Bắc Tây Nam 14 80% 90 714,96
  72                    
  73 HH4B 17 28 56,52 Đông Bắc Tây Nam 15 80% 155 1.002,80
  74 HH4B 27 28 56,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 80% 165 984,54
  75 HH4B Pent 28 44,64 Đông Bắc Tây Nam 14 80% TT #VALUE!
  76                    
  77 HH4B 3 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% 145 1.232,06
  78 HH4B 10 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 220 1.343,30
  79 HH4B 15 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 175 1.298,30
  80 HH4B 17 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% 170 1.257,06
  81 HH4B 22 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% 190 1.240,83
  82 HH4B 25 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% 180 1.230,83
  83 HH4B 26 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% 180 1.230,83
  84 HH4B 27 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 175 1.189,59
  85 HH4B 34 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 175 1.189,59
  86 HH4B Pent 32 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 300 910,40
  87                    
  88 HH4B 8 34 62,53 Đông Nam Đông Bắc 15,5 80% 255 1.224,22
  89 HH4B 32 34 62,53 Đông Nam Đông Bắc 14,5 80% 250 1.156,69
  90                    
  91 HH4B 5 36 45,55 Đông Nam Đông Bắc 15,5 80% 65 771,03
  92 HH4B 14 36 45,55 Đông Nam Đông Bắc 15,5 80% 85 791,03
  93 HH4B 16 36 45,55 Đông Nam Đông Bắc 15,5 80% 90 796,03
  94 HH4B 28 36 45,55 Đông Nam Đông Bắc 14,5 80% 75 735,48
  95 HH4B 35 36 45,55 Đông Nam Đông Bắc 14 80% 90 727,70
  96                    
  97 HH4B 16 38 45,55 Đông Nam Tây Nam 15,5 80% 90 796,03
  98 HH4B 31 38 45,55 Đông Nam Tây Nam 14 80% 90 727,70
  99                    
  100 HH4B Kiot 48A 35 ----------- Tây Nam 30 80% 1600 2.650,00
 • Bài viết liên quan

 • Báo giá tòa HH2C-4 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-3 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-2 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-1 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2B-3 Ngày đăng: 11/06/2015