Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

icon_homeTRANG CHỦ >> Bảng báo giá HH1c

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT LÀNH
  VPDD: P207-Khách sạn MƯỜNG THANH-LINH ĐÀM-HN
  HOTLINE: 0982.352.932---0947.290.628 (http://datlanhland.com/)
  0982.352.932
  TT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Tổng số tiền mua căn hộ

  111 HH1C 21 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 240 1.283,42
  112 HH1C 23 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 240 1.283,42
  113 HH1C 24 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 240 1.283,42
  114 HH1C 29 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 235 1.242,44
  115 HH1C 31 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 210 1.217,44
  116 HH1C 36 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 185 1.156,46
  117 HH1C 38 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 185 1.156,46
  118 HH1C 39 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 20% 180 1.151,46
  119                    
  120 HH1C 2 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 180 1.450,76
  121 HH1C 3 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 180 1.450,76
  122 HH1C 4 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 180 1.450,7625
  123 HH1C 5 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 190 1.503,12125
  124 HH1C 12A 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 225 1.495,7625
  125 HH1C 12 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 255 1.568,12125
  126 HH1C 16 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 255 1.568,12125
  127 HH1C 17 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 265 1.535,7625
  128 HH1C 19 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 240 1.510,76
  129 HH1C 21 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 270 1.498,40
  130 HH1C 22 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 255 1.483,40
  131 HH1C 23 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 290 1.518,40
  132 HH1C 24 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 290 1.518,40
  133 HH1C 26 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 270 1.498,40
  134 HH1C 27 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 250 1.478,40
  135 HH1C 28 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 235 1.463,40
  136 HH1C 29 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 265 1.451,05
  137 HH1C 30 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 240 1.426,05
  138 HH1C 32 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 230 1.416,05
  139 HH1C 34 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 215 1.401,05
  140 HH1C 35 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 210 1.396,05
  141 HH1C 38 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 165 1.308,69
  142 HH1C 39 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 145 1.288,69
  143 HH1C 40 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 20% 160 1.303,69
  144                    
  145 HH1C 14 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15,5 20% 185 1.046,65
  146 HH1C 21 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14,5 20% 225 1.031,06
  147 HH1C 28 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14,5 20% 190 996,06
  148 HH1C 31 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14 20% 195 973,26
  149 HH1C 33 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14 20% 185 963,26
  150                    
  151 HH1C 4 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 70 784,30
  152 HH1C 7 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 75 813,11
  153 HH1C 14 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 75 813,11
  154 HH1C 18 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 95 809,30
  155 HH1C 26 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 80 770,49
  156 HH1C 27 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 85 775,49
  157 HH1C 36 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 75 717,87
  158                    
  159 HH1C 11 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 70 780,52
  160 HH1C 15 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 75 785,52
  161                    
  162 HH1C 24 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 14,5 20% 205 1.011,06
  163 HH1C pent 40 37,21 Tây Nam Đông Nam 13 20% 145 628,73
  164                    
  165 HH1C kiot 10 43,77 ---- Đông Nam 28 20% 950 2.175,56
  166 HH1C kiot 12 43 ---- Đông Nam 28 20% TT #VALUE!
  167 HH1C kiot 16 34,31 ---- Đông Nam 28 20% 1.1 2.060,68
  168 HH1C kiot 20 58,09 ---- Đông Nam 28 20% 850 2.476,52
  169 HH1C kiot 22 58,09 ---- Đông Nam 28 20% 850 2.476,52
  170 HH1C kiot 30 42,62 ---- Tây Bắc ô góc 30,3 20% 1.85 3.141,39
  171 HH1C kiot 40 34,8 ---- Tây Bắc 30 20% 1.5 2.544,00
  172 HH1C kiot 42 34,8 ---- Tây Bắc 30 20% TT #VALUE!
  173 HH1C kiot 44 41,51 ---- Tây Bắc ô góc 30,3 20% 1.7 2.957,75
 • Bài viết liên quan

 • Báo giá tòa HH2C-4 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-3 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-2 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-1 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2B-3 Ngày đăng: 11/06/2015