Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

icon_homeTRANG CHỦ >> Báo giá tòa HH2B-1

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT LÀNH
  VPDD: P207-Khách sạn MƯỜNG THANH-LINH ĐÀM-HN
  HOTLINE: 0982.352.9320982.352.932---0947.290.628 (http://datlanhland.com/)

  TT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Tổng số tiền mua căn hộ
  1 HH2B 4 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 180 1.358,37
  2 HH2B 5 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 180 1.397,65
  3 HH2B 7 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 160 1.377,65
  4 HH2B 8 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 150 1.367,65
  5 HH2B 15 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 130 1.347,65
  6 HH2B 16 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 180 1.397,65
  7 HH2B 17 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 180 1.358,37
  8 HH2B 21 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 210 1.349,09
  9 HH2B 22 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 170 1.309,09
  10 HH2B 26 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 165 1.304,09
  11 HH2B 27 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 190 1.329,09
  12 HH2B 33 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 150 1.249,81
  13 HH2B 34 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 160 1.259,81
  14 HH2B 35 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 120 1.219,81
  15 HH2B 36 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 150 1.210,53
  16 HH2B 37 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 140 1.200,53
  17 HH2B 38 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 140 1.200,53
  18                    
  19 HH2B 3 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 1.165,60
  20 HH2B 4 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 1.155,60
  21 HH2B 5 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150 1.189,12
  22 HH2B 8 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.199,12
  23 HH2B 14 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.199,12
  24 HH2B 15 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150 1.189,12
  25 HH2B 16 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.199,12
  26 HH2B 21 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 190 1.162,08
  27 HH2B 22 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 175 1.147,08
  28 HH2B 24 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 150 1.122,08
  29 HH2B 29 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 170 1.108,56
  30 HH2B 33 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 155 1.093,56
  31 HH2B 35 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 110 1.048,56
  32 HH2B 36 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 145 1.050,04
  33 HH2B 38 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 160 1.065,04
  34                    
  35 HH2B 3 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 1.132,80
  36 HH2B 4 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 1.132,80
  37 HH2B 6 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150 1.165,56
  38 HH2B 8 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.175,56
  39 HH2B 16 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.175,56
  40 HH2B 17 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 1.142,80
  41 HH2B 21 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 180 1.130,04
  42 HH2B 29 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 160 1.077,28
  43 HH2B 33 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 160 1.077,28
  44 HH2B 38 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 140 1.024,52
  45                    
  46 HH2B 3 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 1.132,80
  47 HH2B 4 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 1.132,80
  48 HH2B 5 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150 1.165,56
  49 HH2B 8 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150 1.165,56
  50 HH2B 14 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 165 1.180,56
  51 HH2B 16 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.175,56
  52 HH2B 17 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 1.142,80
  53 HH2B 21 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 180 1.130,04
  54 HH2B 22 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 175 1.125,04
  55 HH2B 27 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 150 1.100,04
  56 HH2B 28 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 150 1.100,04
  57 HH2B 30 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 150 1.067,28
  58 HH2B 38 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 140 1.024,52
  59                    
  60 HH2B 3 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 1.165,60
  61 HH2B 4 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 180 1.185,60
  62 HH2B 5 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 180 1.185,60
  63 HH2B 10 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20%   1.039,12
  64 HH2B 14 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 185 1.224,12
  65 HH2B 16 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 170 1.209,12
  66 HH2B 17 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 170 1.175,60
  67 HH2B 21 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 210 1.182,08
  68 HH2B 30 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 180 1.118,56
  69 HH2B 33 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 165 1.103,56
  70 HH2B 35 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 150 1.088,56
 • Bài viết liên quan

 • Báo giá tòa HH2C-4 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-3 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-2 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-1 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2B-3 Ngày đăng: 11/06/2015