Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

icon_homeTRANG CHỦ >> Báo giá tòa HH2C-1


 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT LÀNH
  VPDD: P207-Khách sạn MƯỜNG THANH-LINH ĐÀM-HN
  HOTLINE: 0982.352.9320982.352.932---0947.290.628 (http://datlanhland.com/)
  TT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Tổng số tiền mua căn hộ
  1 HH2C 8 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 250 1.467,65
  2 HH2C 9 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 240 1.457,65
  3 HH2C 11 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 170 1.387,65
  4 HH2C 12 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 195 1.412,65
  5 HH2C 14 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 150 1.367,65
  6 HH2C 15 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 230 1.447,65
  7 HH2C 17 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 190 1.368,37
  8 HH2C 18 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 190 1.368,37
  9 HH2C 20 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 20% 190 1.368,37
  10 HH2C 21 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 250 1.389,09
  11 HH2C 25 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 230 1.369,09
  12 HH2C 26 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 20% 250 1.389,09
  13 HH2C 29 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 250 1.349,81
  14 HH2C 35 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 20% 200 1.299,81
  15 HH2C 37 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 140 1.200,53
  16 HH2C 38 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 200  
  17 HH2C 40 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 20% 200 1.260,53
  18                    
  19 HH2C 9 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150 1.189,12
  20 HH2C 11 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 175 1.214,12
  21 HH2C 12 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 155 1.194,12
  22 HH2C 15 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.199,12
  23 HH2C 17 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 1.165,60
  24 HH2C 18 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 170 1.175,60
  25 HH2C 20 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 170 1.175,60
  26 HH2C 21 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 180 1.132,08
  27 HH2C 25 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 160 1.132,08
  28 HH2C 29 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 180 1.118,56
  29 HH2C 35 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 150 1.088,56
  30 HH2C 37 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 150 1.055,04
  31 HH2C 38 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 150  
  32 HH2C 40 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 120 1.025,04
  33                    
  34 HH2C 9 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.175,56
  35 HH2C 11 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 175 1.190,56
  36 HH2C 12 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 155 1.170,56
  37 HH2C 15 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.175,56
  38 HH2C 17 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 1.132,80
  39 HH2C 18 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 1.132,80
  40 HH2C 21 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 180  
  41 HH2C 25 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 160 1.110,04
  42 HH2C 26 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 160 1.110,04
  43 HH2C 29 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 180 1.097,28
  44 HH2C 35 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 130 1.047,28
  45 HH2C 37 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 140 1.024,52
  46 HH2C 40 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 120 1.004,52
  47                    
  48 HH2C 8 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.175,56
  49 HH2C 11 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 175 1.190,56
  50 HH2C 15 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.175,56
  51 HH2C 17 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 1.132,80
  52 HH2C 18 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 1.132,80
  53 HH2C 20 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 150 1.132,80
  54 HH2C 21 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 180  
  55 HH2C 25 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 160 1.110,04
  56 HH2C 26 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 160 1.110,04
  57 HH2C 29 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 180 1.097,28
  58 HH2C 35 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 130 1.047,28
  59 HH2C 37 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 140 1.024,52
  60 HH2C 40 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 120 1.004,52
  61                    
  62 HH2C 8 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.199,12
  63 HH2C 9 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 150 1.189,12
  64 HH2C 11 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 185 1.224,12
  65 HH2C 15 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 20% 160 1.199,12
  66 HH2C 17 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 1.165,60
  67 HH2C 18 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 1.165,60
  68 HH2C 20 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 20% 160 1.165,60
  69 HH2C 21 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 180 1.152,08
  70 HH2C 25 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 160 1.132,08
  71 HH2C 26 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 20% 160 1.132,08
  72 HH2C 29 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 180 1.118,56
  73 HH2C 35 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 20% 130 1.068,56
  74 HH2C 37 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 140 1.045,04
  75 HH2C 38 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 150 1.055,04
  76 HH2C 40 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 20% 120 1.055,04
  77                    
  78 HH2C 9 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 140 1.357,65
  79 HH2C 11 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 280 1.497,65
  80 HH2C 15 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 20% 160 1.377,65
 • Bài viết liên quan

 • Báo giá tòa HH2C-4 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-3 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-2 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2B-3 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2B-2 Ngày đăng: 09/06/2015