Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

icon_homeTRANG CHỦ >> Báo giá tòa HH2C-3

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT LÀNH
  VPDD: P207-Khách sạn MƯỜNG THANH-LINH ĐÀM-HN
  HOTLINE: 0982.352.9320982.352.932---0947.290.628 (http://datlanhland.com/)
  TT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Tổng số tiền mua căn hộ
  161 HH2C 15 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 220 1.259,12
  162 HH2C 17 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 230 1.235,60
  163 HH2C 20 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 240 1.245,60
  164 HH2C 21 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 235 1.207,08
  165 HH2C 25 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 220 1.192,08
  166 HH2C 29 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 235 1.173,56
  167 HH2C 35 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 200 1.138,56
  168 HH2C 37 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 200 1.105,04
  169 HH2C 38 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 190 1.095,04
  170 HH2C 40 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 190 1.095,04
  171                    
  172 HH2C 8 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 230 1.245,56
  173 HH2C 9 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 220 1.235,56
  174 HH2C 15 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 220 1.105,04
  175 HH2C 16 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 200 1.095,04
  176 HH2C 17 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 220 1.202,80
  177 HH2C 18 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 220 1.202,80
  178 HH2C 21 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 235 1.185,04
  179 HH2C 25 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 220 1.170,04
  180 HH2C 26 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 230 1.180,04
  181 HH2C 29 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 235 1.152,28
  182 HH2C 35 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 200 1.117,28
  183 HH2C 37 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 180 1.202,80
  184 HH2C 38 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 170 1.152,80
  185 HH2C 40 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 190 1.074,52
  186                    
  187 HH2C 8 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 230 1.245,56
  188 HH2C 9 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 220 1.235,56
  189 HH2C 11 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 235 1.250,56
  190 HH2C 15 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 220 1.064,52
  191 HH2C 17 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 220 1.074,52
  192 HH2C 18 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 220 1.202,80
  193 HH2C 20 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 220 1.202,80
  194 HH2C 21 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 235 1.185,04
  195 HH2C 25 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 220 1.170,04
  196 HH2C 26 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 230 1.180,04
  197 HH2C 29 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 235  
  198 HH2C 35 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 200  
  199 HH2C 37 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 180  
  200 HH2C 38 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 170  
  201 HH2C 40 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 190 1.074,52
  202                    
  203 HH2C 8 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 230 1.269,12
  204 HH2C 9 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 220 1.259,12
  205 HH2C 11 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 235 1.274,12
  206 HH2C 15 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 20% 220 1.259,12
  207 HH2C 17 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 230 1.235,60
  208 HH2C 20 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 20% 240 1.245,60
  209 HH2C 21 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 235 1.207,08
  210 HH2C 25 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 220 1.192,08
  211 HH2C 26 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 230 1.202,08
  212 HH2C 27 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 20% 235 1.207,08
  213 HH2C 29 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 235  
  214 HH2C 35 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 20% 200  
 • Bài viết liên quan

 • Báo giá tòa HH2C-4 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-2 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-1 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2B-3 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2B-2 Ngày đăng: 09/06/2015