Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

icon_homeTRANG CHỦ >> Báo giá tòa HH2C-4

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT LÀNH
  VPDD: P207-Khách sạn MƯỜNG THANH-LINH ĐÀM-HN
  HOTLINE: 0982.352.9320982.352.932---0947.290.628 (http://datlanhland.com/)
  TT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Tổng số tiền mua căn hộ
  215 HH2C 37 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 200  
  216 HH2C 38 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 190  
  217 HH2C 40 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 20% 190 1.095,04
  218                    
  219 HH2C 8 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 300 1.517,65
  220 HH2C 9 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 290 1.507,65
  221 HH2C 15 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 20% 280 1.497,65
  222 HH2C 17 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 270 1.448,37
  223 HH2C 18 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 280 1.458,37
  224 HH2C 20 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 20% 280 1.458,37
  225 HH2C 21 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 20% 300 1.397,91
  226 HH2C 25 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 20% 280 1.377,91
  227 HH2C 26 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 20% 300 1.397,91
  228 HH2C 29 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 300  
  229 HH2C 35 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 20% 250  
  230 HH2C 37 32 76,27 Đông Bắc ô góc Đông Bắc 13,905 20% 250  
  231 HH2C 38 32 76,27 Đông Bắc ô góc Đông Bắc 13,905 20% 200  
  232 HH2C 40 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 20% 250 1.310,53
  233                    
  234 HH2C 8 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 220 1.081,65
  235 HH2C 15 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 230 1.091,65
  236 HH2C 17 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 210 1.043,85
  237 HH2C 18 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 220 1.053,85
  238 HH2C 20 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 220 1.053,85
  239 HH2C 21 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 235 1.041,06
  240 HH2C 25 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 230 1.036,06
  241 HH2C 29 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 20% 235  
  242 HH2C 35 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 20% 200  
  243 HH2C 37 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 20% 180 930,47
  244 HH2C 38 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 20% 190 940,47
  245 HH2C 40 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 20% 180 930,47
  246                    
  247 HH2C 8 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15,5 20% 100 920,49
  248 HH2C 17 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 90 901,68
  249 HH2C 18 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 110 866,68
  250 HH2C 20 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15 20% 110 822,87
  251 HH2C 21 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14,5 20% 100 790,49
  252 HH2C 29 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14 20% 100 832,87
  253 HH2C 37 36 47,62 Đông Bắc Đông Bắc 13,5 20% 90 703,98
  254 HH2C 38 36 47,62 Đông Bắc Đông Bắc 13,5 20% 90 838,11
  255                   797,60
  256 HH2C 8 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 100 810,52
  257 HH2C 17 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15 20% 90 777,60
  258 HH2C 18 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15 20% 110 797,60
  259 HH2C 20 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15 20% 110 797,60
  260 HH2C 29 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14 20% 100 703,98
  261 HH2C 37 38 45,48 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 90 703,98
  262 HH2C 38 38 45,48 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 90 810,52
  263                   797,60
  264 HH2C 8 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 220 1.081,65
  265 HH2C 15 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 20% 230 1.091,65
  266 HH2C 17 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 20% 220 1.053,85
  267 HH2C 18 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 20% 220 1.053,85
  268 HH2C 21 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 235 1.041,06
  269 HH2C 25 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 20% 230 1.036,06
  270 HH2C 29 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 20% 235  
  271 HH2C 35 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 20% 235  
  272 HH2C 37 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 200 1.061,65
  273 HH2C 38 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 20% 190 940,47
  274 HH2C 40 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,6 20% 180 936,02
 • Bài viết liên quan

 • Báo giá tòa HH2C-3 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-2 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2C-1 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2B-3 Ngày đăng: 11/06/2015
 • Báo giá tòa HH2B-2 Ngày đăng: 09/06/2015